Europska komisija danas je objavila ambiciozne nove planove za povećanje spremnosti Europe na prirodne katastrofe. Taj je prijedlog okosnica plana predsjednika Junckera za izgradnju Europe koja štiti. Inicijativa je pokrenuta nakon većih i čestih prirodnih katastrofa koje su proteklih godina teško pogodile mnoge europske zemlje. Ključan je dio prijedloga uspostava pričuve resursa civilne zaštite na europskoj razini: rescEU.

Činili bi je, primjerice, kanaderi, posebne crpke za vodu, timovi za potragu i spašavanje u gradovima te poljske bolnice i timovi hitne medicinske pomoći. Oni će biti dopuna nacionalnih resursa, a njima će upravljati Europska komisija kako bi pružila potporu zemljama pogođenima katastrofama poput poplava, šumskih požara, potresa i epidemija. Samo je 2017. više od 200 ljudi poginulo u prirodnim katastrofama u Europi, a izgorjelo je i više od milijun hektara šuma.

Više informacija možete pronaći na stranici EDIC Zadar.