ZADAR- Novi ciklus Javne sociologije u organizaciji Odjela za socioloiju započet će u ponedjeljak, 27. studenog.

Prvo predavanje s početkom  u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će  mr. sc. Mirko Petrić (viši predavač na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Tema njegovog  predavanja naslovljena je  „Participacija u kulturi u kulturnoj pustinji: može li EU pomoći?".

Petrić je posebno zanimljiv i sadržajan predavač kojeg posjetitelji ciklua  izlaganja društvenih tema  s otvorenom raspravom rado slušaju.