ZADAR - Današnjim danom na novo radno mjesto pročelnika Ureda gradonačelnika dolazi diplomirani ekonomist Neven Klarin koji se prošlog tjedna oprostio sa zaposlenicima u Zadarskom listu gdje je bio direktor.

Ured gradonačelnika formiran je prema novom ustroju kojeg je uspostavio gradonačelnik Branko Dukić. Do okončanja natječaja prije kojeg je znalo kako će Klarin biti pročelnik, po funkciji prvi čovjek do Dukića i njegov osobni izbor, vršitelj dužnosti pročelnika Ureda gradonačelnika bio je Boris Artić. On je u Uredu gradonačelnika zadužen za protokol, a hoće li biti zamjenik ili pomoćnik pročelnika to će se tek odlučivati. U Ured gradonačelnika je prešla i služba za informiranje pa je on s dvije tajnice i osobom zaduženom za međunarodne odnose, kadrovski veći nego li Ured Grada Zadra.

Međutim, na internetskoj stranici Grada Zadra o tom Uredu još nema nikakvih objavljenih podataka. Stoga prenosimo objavu o tome što je sve u nadležnosti tog ureda s naglaskom na komunikaciju putem društvenih mreža. Gradonačelnik Zadra ima svoj FB profil na kojem su uglavnom objavljene iste vijesti, oglašene i na stranici Grada Zadra.

Dakle, Ured Gradonačelnika obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe obnašanja dužnosti gradonačelnika, poslove odnosa s javnošću, prezentacije i promidžbe Gradonačelnika i Grada, poslove međugradske i međunarodne suradnje, a naročito: informiranje javnosti, odnose s građanstvom i medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, uređivanje i održavanje službene web stranice Grada i komunikaciju putem društvenih mreža. Obavlja poslove vezano uz protokolarna i prigodna primanja, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Obavlja stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad Zadar te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, kao i poslove vezane uz komunikaciju sa strateškim investitorima. Obavlja poslove nadzora i koordinacije u izradi marketinške i razvojne strategije Grada Zadra. Obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje razvoja civilnog društva, poglavito iz domene ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, braniteljskih udruga, prava nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama.