Župan Božidar Longin predstavio je na današnjem Kolegiju proračun Zadarske županije, koji je za 2018. godinu planiran u iznosu od 901 milijun kuna, s nižim projekcijama za dvije sljedeće godine - za 2019. godinu ona iznosi 885 milijuna, a godinu kasnije 881 milijun kuna.

U odnosu na plan za 2017. godinu povećanje iznosi 6,5 milijuna kuna, a temelji se na novom modelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. On predviđa pravedniji način raspodjele prihoda od poreza na dohodak. Prihod od poreza na dohodak je planiran u iznosu od 66 milijuna kuna, što je 9,5 milijuna više u odnosu na prošlu godinu.

Proračunom za 2018. godinu planiran je ukupni višak u iznosu od 2,8 milijuna kuna. Preko 31 milijuna kuna zaradit će Zadarska županija i njezini proračunski korisnici, ali će za manjak Opće bolnice Zadar (25,7 milijuna), Psihijatrijske bolnice Ugljan i Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru trebati uplatiti blizu 29 milijuna. U proračunu za 2018. godinu uključene su i nove mjere financiranja udžbenika i prijevoza učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja, demografskih mjera za mlade obitelji, pomoć starijim osobama i sl.

Na Županijsku skupštinu upućena je Odluka o davanju mišljenja na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu. Za redovito održavanje cesta u 2018. godini predviđen je iznos od 29,7 milijuna kuna, a za radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta planirana 400.000. Naravno, ovi iznosi ne pokrivaju trošak sanacije cesta nakon poplava, od čega se očekuje pomoć Vlade.

Zadarski župan na kraju je odgovorio i na novinarsko pitanje vezane uz prostorije u vlasništvu Zadarske županije. Mnoge ustanove kojima je Županija osnivač plaćaju najamninu, a iseljenjem zdravstvenih ustanova u Polikliniku oslobodila bi se npr. zgrada Hitne pomoći, koja bi se mogla preurediti za novu namjenu.

- Na prostoru bivše vojarne Marko Orešković ima još zgrada u vlasništvu države o kojima smo razgovarali, pa ćemo vidjeti kako bismo došli u njihov posjed, bilo kupnjom ili koncesijom, Tada bismo to uredili i dobili primjereno uređene prostore. Želja mi je u mom mandatu imati sve potrebne prostore u našem vlasništvu, rekao je župan Longin.