Ministarstvo državne imovine objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH. Među 24 oglašene nekretnine, dvije su u Zadarskoj županiji. 

Jedna predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište ukupne površine 3531 m2 (u naravi šuma) neposredno uz vatrogasni dom u Stankovcima. Zemljište ima direktan pristup na državnu cestu D27, a čestica je nepravilnog oblika, neuređena i neodržavana. U širem okruženju nalaze se obiteljske kuće i šumske površine te uređena i neuređena zemljišta. Početna cijena je 120.237,50 kuna, a kupac mora snositi i trošak u iznosu od 78.891,70 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja RH.

Lokacija druge, puno manje nekretnine je Žman na jugoistočnom dijelu Dugog otoka. Radi se o čestici zemljišta površine svega 27 m2 s početnom cijenom od 6.637,50 kuna. Zemljište je obraslo niskim raslinjem te ograđeno suhozidom sa sjeverne strane (prema ulici). U okruženju se nalaze izgrađena građevinska zemljišta s obiteljskim kućama. Nekretnina je udaljena cca 380 m od mora te cca 8 km od trajektne luke Sali.

Potencijalni kupci moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početnih cijena. Sve nekretnine prodaju se u zatečenom stanju po načelu "viđeno - kupljeno", a rok za podnošenje ponuda je 11. prosinca do 14 sati.