Društvo arhitekata Zadra organizira ciklus predavanja i tribina na temu brojnih zadarskih vojarni kao javnih prostora s ciljem osvješćivanja javnosti o njihovom potencijalu.

Uvodno predavanje i rasprava održat će se u utorak, 14. studenog, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar s početkom u 18 sati.

Predavači će biti iz Društva arhitekata Varaždina, Društva arhitekata Zadra i udruge Eko-Zadar, a gosti arhitekt i akademik Nikola Bašić te prorektor prof.dr.sc. Josip Faričić.

Prostori bivših vojarni na području Zadra obuhvaćaju 73.74 hektara, što je gotovo dvostruko više od površine stare gradske jezgre Zadra - tzv. Poluotoka.

Partneri na projektu:Grad Zadar, Udruženje hrvatskih arhitekata, Društva arhitekata Varaždina, Šibenika, Karlovca i Istre, udruga Eko-Zadar, Sveučilište u Zadru, Gradska knjižnica Zadar