Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odbacilo je dvije anonimne prijave protiv načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića.

Prva je stigla 20. veljače i u njoj se navodilo kako je Kapović kao član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Smješko utjecao na donošenje odluke o zapošljavanju svoje supruge u navedenoj ustanovi.

Druga anonimna prijava zaprimljena je 31. srpnja, a odnosila se na istovremeno obnašanje dužnost općinskog načelnika Općine Vir i člana Upravnog vijeća DV Smješko, čiji osnivač je Općina i koji se financira iz općinskog proračuna, kao dviju nespojivih dužnosti. 

Kapović je za naš portal ranije demantirao optužbe navodeći da su stigle od virske oporbe. 

- Istina je sljedeća: niti sam ja bio predsjednik UV Smješko u trenutku kad je natječaj raspisan, niti je supruga tamo zaposlena. Ona se zaista bila i javila na natječaj, ali s obzirom da je u međuvremenu zatrudnjela nije posao i prihvatila. Da i jest, ne bi bilo sukoba interesa, jer ja tada nisam bio u Upravnom vijeću, istaknuo je Kapović. 

Na zahtjev Povjerenstva, Dječji vrtić je dostavio očitovanje u kojem se navodi da je Kapović obavljao funkciju člana Upravnog vijeća do 31. prosinca 2013.godine te da njegova supruga nikada nije bila njihov zaposlenik. 

S obzirom da je Dječji vrtić Smješko pravna osoba od posebnog interesa za Općinu Vir, u konkretnom slučaju primjenjuje se iznimka kojom je dužnosnicima dozvoljeno obavljanje funkcije člana upravnog vijeća ustanove. Povjerenstvo stoga obrazlaže da istovremeno obavljanje dužnosti općinskog načelnika Općine Vir i obavljanje funkcije člana Upravnog vijeća te ustanove ne predstavlja povredu odredbi Zakona o sprječavanja sukoba interesa.

Iz sadržaja predmetnih neanonimnih prijava i prikupljenih podataka i dokumentacije Povjerenstvo nije steklo saznanja koja upućuju na moguću povredu odredbi zakona od strane dužnosnika Kapovića.