ZADAR- Zadarska bolnica najveći je poslodavac na zadarskom području koji i najnovijim natječajem planira zaposliti 10 osoba.
Čak i pedijatra - neonatologa, jer će taj posao na pola radnog vremena i dalje obavljati umirovljeni liječnik
Bolnica za stalno namjerava zaposliti medicinsku sestru sa srednjom školom te medicinsku prvostupnicu sestrinstva kao i prvostupnik/ica radiološke tehnologije . Na određeno vrijeme posao u bolnici mogu dobiti tri medicinske sestre ili tehničara, dvoje prvostupnika sestrinstva te prvostupnik/ica laboratorijske dijagnostike. Natječajem, objavljenim 3. studenog na određeno vrijeme zaposlit će se i dvije spremačice. Rok za prijavu je osam dana.