Gradonačelnik Branko Dukić primio je u Maloj vijećnici vlasnike obiteljskih kuća kojima je temeljem provedenog Natječaja odobreno sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća. Tom prilikom potpisani su i uručeni ugovori za sufinanciranje mjera energetske obnove koje su vlasnicima obiteljskih kuća po provedenom natječajnom postupku odobrene za sufinanciranje.

Grad Zadar je 18. svibnja 2017. godine objavio Natječaj za sufinanciranje sljedećih mjera energetske obnove: nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije i nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu. Pristigl su 33 prijave kojima je zatraženo sufinanciranje za 48 mjera povećanja energetske učinkovitosti. Za provedbu Natječaja u Proračunu Grada Zadra za 2017. godinu bilo je osigurano 600.000 kuna te je nakon provedene administrativne provjere i bodovanja odobreno sufinanciranje za 9 podnositelja prijava i 11 mjera energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova sufinanciranja Grada Zadra od 202.491,86 kuna. Od ukupnog broja mjera odobrenih za sufinanciranje 1 mjera odnosi se na nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, 4 mjere odnose se na zamjenu stolarije, 4 mjere na povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i 2 mjere na nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu.

Ovim sufinanciranjem vlasnicima postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra znatno je olakšana energetska obnova njihovih domova te je za očekivati da će provedba navedenih mjera uvelike utjecati na smanjenje troškova za energente što će doprinijeti povećanju ukupne kvalitete života, objavljeno je na stranici Grada Zadra.