Matica Obrovčana nije uspjela spasiti od stečaja najstarije kulturno-umjetničko društvo u Zadarskoj županiji, KUD Zrmanja. Skraćeni stečajni postupak pokrenut je zbog duga nastalog sudjelovanjem djece na Vinkovačkim jesenima 2012. godine, kada je Grad Obrovac odbio platiti autobus. Iako je riječ o kulturnoj udruzi, gradska ju vlast doživljava kao produženu ruku tamošnje oporbe, čiji su ljudi na vodećim pozicijama u KUD-u.

Nakon vijesti kako će zbog 6.828 kuna udruga u stečaj, dvjestotinjak članova Matice Obrovčana prikupilo je traženi iznos i pokrilo dugovanje. Ipak, to prema vijestima s Trgovačkog suda neće biti dovoljno iz formalnih razloga - žalbu na rješenju o skraćenom stečajnom postupku dostavio je potpredsjednik KUD-a Zrmanja Ivan Matić, s potvrdom kako više nema dugovanja, ali ju je Trgovački sud u Zadru odbio jer Matić nije ovlaštena osoba.

- Uvidom u Registar udruga proizlazi da je u odnosu na stečajnog dužnika kao osoba ovlaštena za zastupanje još uvijek upisana Dragica Maričić, iako je istoj istekao mandat 14. ožujka 2002. godine. Slijedom navedenog podnositelj žalbe u ime stečajnog dužnika Ivan Matić pozvan je da dostavi dokaz da je ovlašten za poduzimanje obavljene radnje u ime dužnika. Budući da Matić nije dostavio dokaz da je ovlaštena osoba koja u ime stečajnog dužnika može podnositelj žalbu, to je za zaključiti da se radi o trećoj osobi, slijedom čega je valjalo odbaciti kao nedopuštenu, zaključila je sutkinja Ana Markač.

Time je skraćeni stečajni postupak zaključen, Zrmanja će nakon više od 100 godina postojanja biti brisana iz registra, a Obrovčani ostaju i bez novca kojeg su prikupili za spas svoga KUD-a.