ZADAR- Većinski vlasnik Hotela Zadar Milan Miletić najavio je kako će poslovna zgrada, poznatija kao hotel Beograd, ponovno postati hotel. Prema odluci Nadzornog odbora i Uprave već se radi na idejnom rješenju i ostalim papirnatim pripremama za taj veliki projekt.

On vremenski nije definiran, pa niti sadašnjim korisnicima nije najavljeno kako će u datom vremenu trebati potražiti novi smještaj. To je na vrijeme uradila Nova TV, a većina, pa tako ni Zadarska županija koja u toj zgradi na Liburnskoj obali ima dva Odjela, nemaju niti medijsku informaciju o tome.

- Zadarska županija ima sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i za sada nemamo nikakva saznanja o ranijem prestanku ugovornog odnosa, rečeno je na naš upit u Odjelu za županijsku samoupravu. Pitali smo i u kojoj je fazi obnova zgrade bivšeg hotela Čazmatrans, koju je Županija preuzela od Đačkog doma.

Umjesto obnove koja je prema planovima bivše županijske vlasti trebala početi u ovoj godini, iz Županije poručuju kako će se pitanjem oko zgrade bivšeg Srednjoškolskog đačkog doma baviti novoustrojeni Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom čim se dovrši postupak preuzimanja službenika i donošenja Pravilnika o unutarnjem redu.

Ta zgrada očito nije u planovima novog župana Božidara Longina koji smještaj županijske samouprave  i ustanova želi riješiti uz pomoć državne imovine. U informaciji koju smo dobili također se navodi kako je „upravo novi Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom, između ostalog, ustrojen s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Župan Božidar Longin s ministrom državne imovine Goranom Marićem već je održao nekoliko sastanaka na temu nekretnina koji su trenutno u vlasništvu RH, poput napuštenih zgrada u bivšoj vojarni Stjepan Radić, a koje Zadarska županija želi koristiti kao urede za županijske ustanove. Župan je više puta istaknuo da smatra kako nije primjereno plaćati velike iznose za najam prostora u kojima su smještene županijske ustanove, a svjedoci smo velikog broja nekretnina u državnom vlasništvu na našem području koje su neiskorištene i propadaju, priopćeno je na naš upit iz Ureda župana.

Kada i koje će rješenje biti alternativa podstanarstvu županijskih odjela i ustanova, konkretnog odgovora nema.