Županijska lučka uprava Zadar pokreće projekt sanacije obalnog zida lukobrana u Mulinama - Stivon. 

Navedeni radovi odvijati će se u luci Muline - otvorenoj za javni promet te će u potpunosti biti financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar. Radove će kao najbolji ponuđač izvoditi Kali gradnja, a vrijednost radova iznosit će 430.352,94 kune (s uračunatim PDV - om). 

U navedene troškove radova uračunato je sljedeće:

a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, sve pristojbe, takse i ostala davanja koja je Izvoditelj dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;

b) sav potrebni materijal i oprema za izgradnju

c) troškovi prikupljanja i izdavanja atesta za sve ugrađene materijale i radove, kao i troškovi izrade svih ostalih atesta

Ovim radovim će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke te se uvelike povećati sigurnost prometa i zaštite od vremenskih neprilika u luci.