Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra danas na zadarskom Grasdskom groblju polaže vijence u sjećanje na 31. listopada 1944. dan kada su završile borbe za oslobođenje Zadra u 2. svjetskom ratu. Sjećanje na ovaj dan u Zadru se čuvalo u ulici kod Ljepotice koja je nosila ovo ime do promjene u "Ulica II. zasjedanja ZAVNOH-a". U Gradu Zadru taj datum ne obilježavaju, već vijence polažu 25. rujna, na Dan donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom.

Borbe za oslobođenje sjeverne Dalmacije počele su 7. rujna, a završile oslobođenjem Zadra 31. listopada 1944. Na operativnom području sjeverne Dalmacije, južnog djela Like i zapadnog dijela Kninske regije nalazila se 19. dalmatinska divizija s 4.212 boraca. 7. listopada završilo je oslobađanje Benkovca, a velike bitke su vođene za oslobođenje Karina i Obrovca. Ostali dijelovi sjeverne Dalmacije oslobođeni su dokraja listopada 1944. godine.

U samom Zadru nije bilo većih borbi jer su ga Nijemci nakon poraza u zaleđu napustili te u konvoju krenuli prema Rijeci i Šibeniku. 31. listopada 1944. u popodnevnim satima u Zadar je ušao Zadarski partizanski odred.