Profesor Paolo Visonà sa Sveučilišta u Kentuckyu (SAD) gostovao je od 11. do 22. listopada 2017. na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru, i to u sklopu Fulbright Specialist programa. Riječ je o vrhunskom svjetskom poznavatelju antičke arheologije, sredozemne kulturne povijesti te kontakata Grka i Rimljana s autohtonim zajednicama. Također, on je i vrsni poznavatelj numizmatičke građe iz helenističkog razdoblja, a osobito novca grčkih kolonija u Dalmaciji.

Zadarskim studentima održao je niz predavanja na engleskom jeziku tematizirajući antički novac iz Apulije, Kartage, Numidije i grčke kolonije s Visa (Issa). Osim s vrijednim znanstvenim podatcima iz područja numizmatike, oni su se upoznali i s pristupom predavanja koji se primjenjuje u američkom sustavu visokog obrazovanja. Primivši ga na Sveučilištu u Zadru dobrodošlicu mu je zaželio prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija, izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić.

Oduševljenje Zadrom profesor Paolo Visonà podijelio je s medijima. Tijekom boravka u sjevernoj Dalmaciji posjetio je Ljubljanu, bogato višeslojno nalazište kod Ljupča te Lergovu gradinu, iznimno važan liburnski lokalitet s helenističkim bedemom poviše Slivnice, gdje su djelatnici Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru upravo započeli prva probna istraživanja. Profesor Paolo Visonà upoznao se i s predcarskom numizmatičkom građom koja se čuva u Arheološkom muzeju u Zadru i Muzeju ninskih starina. Ostvario je niz kontakata sa zadarskim arheolozima, s kojima je razmijenio iskustva te dogovorio okvirni plan za buduću znanstvenu suradnju. Prije gostovanja u Zadru, trodnevni domaćin mu je bio Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Profesor Paolo Visonà sa Sveučilišta u Kentuckyu ovogodišnji boravak u Hrvatskoj završava posjetom Splitu i Visu.