Potaknuti nedavnim tekstovima o skupom smještaju u Zadru te općenito o lošim uvjetima koje zadarski studenti imaju u odnosu na druge gradove, studenti sociologije predvođeni doc. dr. sc. Svenom Marcelićem s Odjela za sociologiju izradit će detaljnu studiju kako bi se dobio detaljan uvid u životne uvjete studentske populacije

Studenti su putem Facebooka pozvani da ispune kratku anketu, u kojoj je dovoljno označiti na karti lokaciju unajmljenog stana. Sudjelovanje u anketi je potpuno anonimno, a po završetku ankete rezultati će biti prikazani u facebook grupi studenata i studentica Sveučilišta u Zadru.