Nije uspjelo niti peto ročište za prodaju imovine stečajne mase Bagat Precizna mehanika koju čini parkiralište površine 1096 m2 ispred bivše tvornice u Ulici Nikole Tesle na Višnjiku. 

Prva dražba održana je još prije godinu dana, a parkiralište se tada prodavalo po procijenjenoj vrijednosti od 139 tisuća eura, odnosno za nešto više od milijun kuna. Ni na petoj dražbi, održanoj 13. listopada, nije bilo zainteresiranih za kupnju nekretnine po cijeni od 83 400 eura.

Stečajni upravitelj Branko Morić u izvještaju je naveo kako se i dalje vode tri sudske parnice vezane za dužnika. Trgovačkom sudu u Zadru predložio je nastavak prodaje imovine objavom oglasa za šestu usmenu javnu dražbu uz početnu cijenu umanjenu za daljnjih 10%, odnosno po početnoj cijeni umanjenoj za 50% od procijenjene vrijednosti. Cijena će, dakle, na šestoj dražbi iznositi 69 500 eura.