Stiglo je mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba koje je zatražila Liga protiv raka Zadar, a koje donosi odgovor na pitanje - može li gradonačelnik Branko Dukić istovremeno obavljati i dosadašnju funkciju predsjednika ove udruge. 

Povjerenstvo je, na zahtjev tajnika Lige Vladislava Tomčuka, na 181. sjednici dalo sljedeće očitovanje: 

- Istovremeno obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada Zadra i funkcije predsjednika udruge Liga protiv raka - Zadar samo po sebi ne predstavlja povredu odredbi ZSSI - a te dužnosnik Branko Dukić može obavljati funkciju predsjednika udruge Liga protiv raka - Zadar, pod uvjetom da već nije članom upravnih i nadzornih tijela dviju neprofitnih udruga i zaklada. Za obavljanje funkcije predsjednika navedene udruge, kao ni dosad, nema pravo na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Ukoliko tijekom obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Zadra nastupe okolnosti u kojima će dužnosnik biti u prilici donositi odluke koje utječu ili mogu utjecati na ostvarivanje prava i interesa udruge s kojom je dužnosnik interesno povezan, primjerice povodom zahtjeva predmetne udruge za dodjelom sredstava iz proračuna Grada Zadra, dužnosnik Branko Dukić dužan je osobno zatražiti mišljenje i uputu Povjerenstva, koja se daje ovisno o svim činjenicama i okolnostima konkretnog slučaja, stoji u očitovanju kojeg je medijima proslijedila Liga protiv raka.

Udruga za poboljšanje zdravstvenog standarda onkoloških pacijenata ove godine obilježava 50 godina svog postojanja i rada. Kao "dar" za jubilarnu obljetnicu stiglo im je pozitivno očitovanje za Dukića koji je na njezinom čelu od kraja 2013. godine.