ZADAR - Na internetskoj stranici Grada Zadra trenutno ne možete naći bilo kakvu informaciju a kamoli kontakt o službi za izdavanje dokumenata u građenju i legalizaciji - donedavnom odjelu koji je novim ustrojem ušao u Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Oni će po novom ustroju biti dva odsjeka, ali o tome još nema podataka pod novim mega odjelom. - Podaci od tom ukinutom odjelu su deaktivirani i uskoro će uz pomoć tvrtke koja nam održava stranicu biti preneseni, kao i za ostale odjele u kojima je došlo do izmjena. Po novom to će biti odsjek za ozakonjenje nelegalno izgrađenih građevina i Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rekla nam je Marina Mihovilović Pajkin. Ona je prema novom Pravilniku postala pomoćnica pročelnika zadužena za informiranje i odnose s građanstvom u Uredu gradonačelnika. U tijeku je natječaj za pročelnika tog novog ureda. Gradonačelnik Branko Dukić imenovao je Borisa Artića za vršitelja dužnosti pročelnika. On je i dalje zadužen za gradski protokol, a u novi ured je prešla i Anita Gržan Martinović koja vodi međunarodne odnose Grada Zadra, te Ivana Dadić, rekla nam je nova pomoćnica pročelnika. Na njezino mjesto voditelja odsjeka za informiranje i građanstvo rješenje je dobila Ivana Dadić.
Dosadašnja zamjenica pročelnice Ureda Grada Majda Mikulandra ostala je u tom uredu kao pomoćnica pročelnice Mirjana Zubčić.

Danas je zadnji dan natječaja i za mjesto pročelnika za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, gdje je Dukić za v.d. pročelnika imenovao Robertina Dujelu koji je prije godinu dana zaposlen u gradskoj upravi za zamjenik pročelnice Ivane Vanjak. Sada je mjesto zamjenika upražnjeno, a Vanjak je dobila rješenje za mjesto pomoćnice pročelnika za gospodarenje gradskom imovinom, što se također ne vidi na stranici Grada Zadra koja se ažurira. Rok da se sve oko novog ustroja stavi u red 60 dana, od kada je stupio na snagu, a to je do polovice studenog., rekla je pomoćnica pročelnika Marina Mihovilović Pajkin.