Na natječaj za kupnju nekretnina u državnom vlasništvu pristiglo je ukupno 40 ponuda za 26 nekretnina, dok za 16 nekretnina nije iskazan interes. 

Od četiri oglašene nekretnine u Zadarskoj županiji, najviše je ponuda, njih šest, iskazano za česticu zemlje u Viru. Početna cijena za površinu od 136 m2 bila je 139 500 kuna, a sve su je ponude premašile. Najviša pristigla ponuda iznosi 229 tisuća kuna. 

S druge strane, za nekretninu (u naravi voćnjak) površine 302 m2 u Sukošanu nije stigla niti jedna ponuda. Početna cijena za ovo državno zemljište iznosila je 154 tisuće kuna. 

Po jedna ponuda stigla je za državnu imovinu u Pristegu i Ninskim Stanovima. Za pašnjak kod Benkovca površine 1.670 m2 stigla je ponuda jednaka početnoj cijeni - 80 937 kuna. Pored kupoprodajne cijene kupac će snositi i trošak u iznosu od 10 tisuća kuna u ime naknade za izdvajanje ove čestice iz šumsko-gospodarskog područja RH. 

Na području katastarske općine Ninski Stanovi prodaje se čestica zemlje površine 47.580 m2 koja se sastoji od šume i ceste površine 906 m2 u selu Bila Vlak. Ovo je najveća te sukladno tome i najskuplja među ponuđenim državnim nekretninama u Zadarskoj županiji. Pristigla ponuda za 10-ak tisuća kuna veća je od početne cijene koja iznosi 1 241 237 kuna. Kupac nekretnine mora platiti i nešto više od pola milijuna kuna za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja RH.