Nakon usvajanja prijedloga na Gradskom vijeću, Grad Zadar raspisao je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Ulici Bleiburških žrtava na Bilom Brigu (iza Konzuma prema Kijevskoj ulici). 

Radi se o tri čestice zemlje koje se prodaju kao građevinska cjelina površine 1409 m². Početna cijena je 150 eura po kvadratu, čime bi Grad zaradio 1.570.241,00 kuna. 

Natječaj nije prošao matični odbor i izazvao je sumnjičave reakcije oporbenih vijećnika na prošlom Gradskom vijeću. Na samoj sjednici resorni pročelnik Tomislav Korona otkrio je kako je za ove parcele, prije njegovog dolaska u gradsku upravu, stiglo pismo namjere, ali i da postoji neformalan interes za kupnju terena od strane još nekoliko osoba. 

Ponude moraju dostaviti u roku od petnaest dana od objave javnog natječaja, 11. listopada.