ZADAR - Na adresu Grada Zadra zaprimljeno je 1 300 zahtjeva za naknadu štete izazvane elementarnom nepogodom 11. rujna, doznajemo od pročelnika za gospodarstvo Ivice Katića, kojeg je Gradsko vijeće potvrdilo za predsjednika Gradskog povjerenstva. Oni su imenovali još dva stručna povjerenstva - jedno za građevine a drugo za opremu. U tijeku je obrada prijava uz koje povjerenstva, sastavljena od diplomiranih inženjera građevine te prometa i strojarstva moraju izaći na teren kako bi provjerili stvarno stanje prije konačnog izračuna štete.

Cijeli teret ovog obimnog i zahtjevnog posla pao je na Odjel za gospodarstvo i otoke. kad će rezultati za građane, kojima je poplava nanijela štetu, to se još ne zna. Osam dana je bio određen rok za prijavu štete, a 60 dana za utvrđivanje. To će uraditi Županijsko povjerenstvo nakon što od svih gradova i općina na čijem je području proglašena elemnetarna nepogoda, dobiju sređene podatke.