Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na 196. sjednici u petak donijet će odluku o mogućem sukobu interesa u slučaju donedavnog župana Stipe Zrilića. On je prijavljen zbog primitka jubilarne nagrade u iznosu od 3.600 kn u 2011.g., primitka regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.000 kn, božićnice u iznosu od 500 kn, regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.000 kn u 2012. g. i regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.500 kn u 2013. godini.

Člankom 7. točkom d) Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da je dužnosnicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Zadarska županija je 14. travnja 2017. g. dostavila očitovanje u kojem se navodi da su navedeni iznosi isplaćeni na temelju Odluke Županijske skupštine te nakon 2013.g. nije bilo daljnjih isplata. Naknade dobili i ostali dužnosnici, što je bila praksa u Republici Hrvatskoj, istaknuli su u Zadarskoj županiji.

- Ništa nezakonito nisam napravio, tako se tada radilo u cijeloj državi. Svi su tako radili, pa ne vidim u čemu je problem budući da se isplata temeljila na odluci Županijske skupštine. Po toj su odluci svi dužnosnici imali pravo na ove dodatke, kao i ostali zaposlenici Županije, a kada je odluka o dodacima na plaću promijenjena, više ih nismo primali - rekao je svojedobno Zrilić Zadarskom listu.

Povjerenstvo je pri pokretanju postupka u lipnju ukazalo da je ZSSI stupio na snagu 10. ožujka 201l. g. te ke pokrenulo postupak samo u odnosu na saznanja o mogućim povredama odredbe članka 7. točke d) ZSSI-a, počinjenim u razdoblju nakon tog datuma. Zrilić je tada pozvan na dostavu dodatnog pisanog očitovanja, a Povjerenstvo će u petak presuditi je li postojao sukob interesa i kakva je moguća kazna.