Nakon što je u prvoj verziji Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.) Luka Zadar izostavljena kao teretna luka od iznimnog gospodarskog značaja, Vlada ju je na sljedećoj sjednici u nju ipak uvrstila.

- Teretni promet ima veliki potencijal za razvoj naročito jer u blizini postoji željeznička infrastruktura za koju je također potrebno planirati moguću poveznicu sa novom lukom u Gaženici. Razvoj luke je usmjeren na cestovni i željeznički promet (treba vidjeti/procijeniti usklađenost s konceptom „morskih autocesta" opisanim u mjeri M.2) te putnički promet i promet brodovima na kružnim putovanjima. Daljnje analize utvrdit će neophodne projekte kako bi se ostvarila ova specijalizacija i kako bi se odredili prioriteti uzimajući u obzir stvarne potrebe i potencijal prema očekivanoj potražnji, stoji u ispravljenoj Strategiji.

- Nakon što smo na Vladi definirali i usvojili konačnu strategiju Prometnog razvoja RH za razdoblje od 2017. - 2030. godine, s HŽ Infrastrukturom smo dogovorili financiranje studije izvodljivosti koja se odnosi na modernizaciju željezničke pruge od Zadra do Knina. Studija bi trebala odrediti mogućnosti i načine modernizacije spomenute željezničke pruge, koja će svakako doprinijeti razvoju zadarske luke u teretnom i putničkom prometu - kaže pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

Projekt bi se trebao financirati novcem iz EU fondova i to u iznosu od 85 posto, kao u ostalim projektima iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Promet.

- Naša je namjera da se dio postojeće trase pruge izmjesti iz nekih gusto naseljenih mjesta, kroz koja sada prolazi te da se novim projektom osigura pristup za luku Gaženica. Kuda će točno prolaziti pruga definitivno bi trebala pokazati studija s idejnim rješenjima i glavnim projektom. Po završetku izrade projektne dokumentacije znat ćemo koliki su točno troškovi projekta, ali sam uvjeren da ne bi trebalo biti problema u financiranju. Kojim će se tempom odvijati radovi ovisit će o brzini izrade studije i trajanju procesa javne nabave - dodaje Bilaver.

Kada bi teretna luka u Gaženici mogla zaživjeti?

- To će u najvećoj mjeri ovisiti o koncesionaru, a na nama u Ministarstvu je da pružimo svu potrebnu logistiku u tom projektu. Nadam se bi cijeli projekt mogao biti spreman do 2020. godine.