Do radikalnih mjera, kojih su zbog prijedloga o povećanju naknada županijskih vijećnika najavili iz Akcije Mladih, na današnjoj sjednici Županijske skupštine ipak nije došlo. 

Razlog - skidanje točke koju je u ime vladajućih vijećnika predložio predsjednik Skupštine Željko Lončar, iako su upravo oni navedeno povećanje predložili.

- Prijedlog je krenuo u lipnju, u srpnju je povučen, a sve do danas nije došlo do usuglašavanja na Odboru. U međuvremenu je na razini države pokrenuta izmjena Zakona, koja će stupiti na snagu tijekom studenog, a njome se predviđa propisivanje iznosa naknada na svim razinama i za sve vijećnike, rekao je Lončar poručujući kako nema smisla donositi ovu odluku uslijed ovakvih okolnosti. 

Prijedlog za skidanje ove točke iznenadio je vijećnike Akcije mladih koji su se njoj dugo i oštro protivili. 

- Nije mi jasno kako to niste znali u petak, ali nikad nije kasno. Iznimno smo zadovoljni, rekao je Pupić Bakrač. 

Nezavisni vijećnik Drago Čulina poručio je kako je „povećanje naknada bio najpodliji pokušaj pljačke" te predložio točku kojom bi se one u potpunosti ukinule".

- Ne zaslužujemo naknade zbog podizanja ruku, poručio je. 

Akcija mladih i MOST predložili su pak točku o smanjenju naknada, no oba prijedloga, zbog nedovoljne podrške ostalih vijećnika, nisu prošla na dnevni red sjednice Županijske skupštine.