Vijećnici Županijske skupštine usvojili su danas Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije. Novim ustrojstvo Županija će imati jedno upravno tijelo manje. Župan Longin prijedlog je obrazložio postizanjem bolje učinkovitosti u radu, povezivanjem srodnih nadležnosti u djelokrug jednog upravnog tijela, osnaživanja ljudskih potencijala koji sudjeluju u složenim postupcima javne nabave te objedinjenog cjelovitog postupka upravljanja imovinom.

Odlukom je došlo do ukidanja Upravnog odjela za gospodarstvo, Upravnog odjela za razvoj i europske procese i Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Formiraju se dva nova odjela - Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove te Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom.

Skupština je također usvojila odluku o davanju suglasnosti Strukovnoj školi Vice Vlatkovića za provedbu projekta „(P)ostanimo financijsko i digitalno pismeni". Vijećnici su usvojili i Izvješća o poslovanju i izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, kao i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Zadarske županije za 2016. godinu.