Tržnica Zadar 2016. poslovnu godinu završila je pozitivno, navodi se u godišnjem financijskom izvještaju kojeg će direktor ovog gradskog poduzeća Vlatko Marušić u ponedjeljak predstaviti gradskim vijećnicima.

Podsjetimo, prikaz izvještaja na Gradskom vijeću prošle godine nije dobro prošao. Tržnica je u 2015. godini bila "gubitaš", a dobila je i negativan nalaz nezavisne revizije zbog propusta u vođenju poslovnih knjiga. Stoga se povlačilo i pitanje smjene dugogodišnjeg direktora društva.

Do toga ipak nije došlo, a Marušić u novom izvještaju navodi da je stanje koncem prošle godine bilo nešto bolje. Ostvareni ukupni prihodi (4.639.255 kuna) su za 1 % niži u odnosu na 2015. godinu (1%), no rashodi (4.611 731 kuna ) su za 5 % niži, što je rezultiralo ostvarenim malim plusom u iznosu od 27.524 kune.

- Pojedine troškove smo kontrolirali i smanjili (uredski materijal, troškovi za tekuće održavanje, najamnina za poslovni prostor, amortizacija odvjetničke usluge, bruto plaće djelatnika itd.) dok kod nekih troškova Društvo nije moglo puno utjecati i to od troškova materijala za tekuće i investicijsko održavanje, ugovora o djelu, goriva za službeni automobil itd.), navodi Marušić u izvješću.

Društvo je, između ostalog, ulagalo u sanaciju krova, skladišni prostor, klima uređaj te devet kamera za video nadzor. Potraživanja od kupaca na kraju 2016. godine iznosila su 1 834 557 kuna. 

- Odlukom Direktora otpisana su zastarjela potraživanja od kupaca u iznosu od 130.599 kuna koja su bila utužena ranijih godina, ali se nisu uspjela naplatiti do dana podnošenja izvješća. Treba napomenuti da su sva potraživanja tužena putem suda, a kupcima je poslana opomena. Obveze prema dobavljačima u iznosu od 118.859 kuna odnose se na mjesec prosinac 2016. godine i u siječnju 2017. godine su sva podmirena. Društvo je u 2016. godini bilo solventno i na vrijeme je podmirivalo sve svoje obveze kako prema državi tako i prema svojim komitentima, navodi se u izvještaju. 

Tržnica Zadar ima 22 zaposlenika s prosječnom bruto plaćom od 6.673 kuna.

- Na kraju kada sve sagledamo i vidimo da je poslovati veoma teško i da su odnosi između komitenata nesigurni i veoma rizični, nadamo se da ćemo i iduću godinu završiti pozitivno uz zalaganje svih zaposlenika na svom poslu, poručuje Marušić u izvješću koji će u ponedjeljak biti na dnevnom redu Gradskog vijeća.