Don Zdenko Dundović, svećenik Zadarske nadbiskupije, obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike (1697.-1797.) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, izvijestila je Zadarska nadbiskupija.

Glavni je predmet doktorske disertacije zadarski Kaptol katedralne crkve sv. Stošije u Zadru, njegovi dostojanstvenici i dobra tijekom posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike u Dalmaciji. Tijekom istraživanja arhivske dokumentacije zadarskog Kaptola, koja se čuva u Arhivu Zadarske nadbiskupije i brojnih dokumenata Državnih arhiva u Zadru i Veneciji, kao i Tajnog Vatikanskog arhiva u Rimu te dostupne dokumentacije Znanstvene knjižnice u Zadru, autor je postavio temeljne ciljeve i teze: srednjovjekovna prošlost zadarskog Kaptola relativno je obrađena u hrvatskoj crkvenoj historiografiji, kako će se u radu pokazati. Nasuprot tome, njegova novovjekovna prošlost još je neistražena.

Ta je činjenica za autora bila primarni poticaj istraživanju ekonomskog aspekta zadarskog Kaptola tijekom 18. st. i njegovog utjecaja na crkveni život u Zadru tijekom posljednjih sto godina mletačke vladavine u Dalmaciji. Stoga je bilo neizbježno analizirati povijesne okolnosti kao polazišnu točku istraživanja. U našem slučaju radi se o specifičnom odnosu između Mletačke Republike, kao predstavnice političke i društvene moći na istočnoj obali Jadrana i Svete Stolice, u ulozi duhovnog autoriteta cijelog tadašnjeg poznatog kršćanskog svijeta. Taj je odnos direktno utjecao na Katoličku Crkvu u Dalmaciji, a onda i na zadarski Kaptol kao dio crkvene hijerarhije.

Dva su temeljna događaja na području crkvenosti obilježila budućnost Katoličke Crkve, a u isto vrijeme budućnost zadarskog Kaptola - s jedne strane Reformacija, a s druge Tridentski sabor. Odjeci tih događaja rezultirali su gubljenjem nekih starih prava, privilegija i povlastica zadarskog Kaptola i prouzročili neprestana previranja između Kaptola i zadarskih nadbiskupa tijekom 18. st., osobito o pitanju izbora i dodjele kanonikata i nadarbina. Uz to, česti mletačko-osmanski sukobi tijekom 16. i 17. st. u bitnom su utjecali na materijalno stanje zadarskog Kaptola jer su mnogi kaptolski posjedi u zadarskom okruženju bili uništeni i zauvijek izgubljeni.

Budući da je Mletačka Republika ignorirala tvz. ius postliminii prema kojemu se zemlja na ratom osvojenom teritoriju trebala vratiti prijašnjim vlasnicima, zadarski je Kaptol ostao bez svojih posjeda u zadarskom okruženju. Zbog toga je zadarski Kaptol osiromašio i postao ovisan o pomoći i milosti Mletačke Republike koja je u to vrijeme stekla veliki utjecaj na crkveni život u Dalmaciji i Zadru.

Tijekom istraživanja pokazalo se da su ti društveno-politički događaji paralelno s crkvenim promjenama odredili stanje zadarskog Kaptola u ekonomskom i eklezijalnom smislu. To je napose razvidno u usporedbi kaptolskih prihoda 16. i 17. st. s prihodima 18. st. i smanjenju kaptolskih posjeda u razmatranom razdoblju. Sintezom analiziranih činjenica proizišlih iz istraživanja arhivske dokumentacije, otkriva se fragment života zadarskog Kaptola, njegovih dostojanstvenika i dobara tijekom posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike u Zadru.

Don Zdenko Dundović je predsjednik Društva za povjesnicu Zadarske nadbiskupije "Zmajević". Rođen je 31. listopada 1973. g. u Zadru. Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1998. g. u Zadru. Bio je prefekt u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević Zadar (1998.), pastoralni suradnik u župi sv. Stošije u Zadru (1999.), župnik Sutomišćice, Poljane i Lukorana na otoku Ugljanu (2000.), Škabrnje, Nadina i Smilčića (2001.), povjerenik za mlade, studente i ministrante Zadarske nadbiskupije te župnik Zemunika. Trenutno je župnik župa Ploče i Dračevac zadarski.