U redakciju nam je stigla molba županijskog vijećnika Akcije Mladih Marka Pupića Bakrača za objavom pitanja na koja je, poručuje, već trebao dobiti odgovore, a još nije.

Zahtjev za pisanim odgovorima predan je predsjedniku Županijske skupštine Željku Lončaru i županu Božidaru Longinu. U nastavku donosimo sadržaj zahtjeva. 

- Na sjednici 2. Županijske skupštine održanoj 14.07.2017 godine postavio sam pitanja i zatražio očitovanja na što nisam zaprimio odgovor do današnjeg dana pa ni s materijalima koje sam dobio za 3 sjednicu skupštine, a što je inače uobičajeno. 

1. pod točkom redni broj 5 raspravljalo se o Prijedlogu Zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Narodnog muzeja Zadar za 2016. godinu.
Ravnateljica Narodnog muzeja Renata Peroš nije se udostojila niti pojaviti na Županijskoj skupštini i pred vijećnicima braniti svoje izvješće. U tom izvješću ima nelogičnosti koje sam tražio da se razjasne. Prihodi Narodnog muzeja u 2016 godini iznosili su 4 614 221,92 kuna. Od rashoda posebno u oči upadaju velike stavke koje nisu obrazložene:

-intelektualne i osobne usluge 468 028, 43 kuna
-ostale usluge 470 375,97 kuna
-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134 068,65
-reprezentacija 58 229,77 kuna

Molim da mi se pismeno dostavi specifikacija navedenih stavki na način da se do u lipu može ustanoviti na što je potrošen taj novac. Gdje se to jelo i pilo, kakve su se to intelektualne i ostale usluge plaćale, na što se trošilo pod nespomenutim rashodima poslovanja.

Svi znamo znamo da Renata Peroš može raditi što hoće, zapošljavati koga hoće na koji način hoće. Njezin slučaj je poruka svima ostalima ako preletite u okrilje HDZ-a biti će vam dobro, biti će te doživotno zbrinuti. Međutim Vi i Renata Peroš morate odgovoriti na pitanja i zahtjeve županijskog vijećnika pa to napokon učinite da bi javnost bila upoznata što i kako radite. 

2. pod točkom redni broj 17 raspravljalo se o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2016. godinu.
Troškovi reprezentacije u 2016 godini su iznosili 118 196,00 kuna. U Općoj bolnici Zadar, ustanovi koja ima nekoliko desetaka puta veći proračun i nekoliko desetaka puta više zaposlenih troškovi reprezentacije iznose 5 940,00 kuna !? 

Zbog toga sam tražio i sada ponovno tražim da mi se pismeno dostavi specifikacija troška reprezentacije Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Uz pitanja Marko Pupić Bakrač najavljuje kako će se treća Županijska skupština u ovom sazivu održati 3. listopada. 

- U ponedjeljak 2. listopada javno ćemo kuvertirati svoj potez u svezi povećanja vijećničkih naknada. Naša reakcija biti će primjerena razini bezobrazluka i moralnog gliba koji se dosežu ovakvim postupkom, poručuje županijski vijećnik Akcije mladih.