ZADAR - Novi pročelnik za upravljanje gradskom imovinom Tomislav Korona okrenuo je ploču odnosa prema nekretninama koje su u vlasništvu Grada Zadra.

Zemljište se ne prodaje zato što to žele privatni investitori već se u ovom slučaju prodaje jer ga gradska uprava želi aktivirati i na njemu zaraditi. Kako se radi o vrijednosti preko milijun kuna, Gradsko vijeće će odlučiti o natječaju za prodaju tri parcele na Bilom brigu, iza Konzuma prema Kijevskoj ulici. To su parcele u građevnoj zoni, ukupne veličine 1.409 četvornih metara, a ovlašteni sudski vještak odredio je početnu cijenu od 150 eura po kvadratu. Prema početnoj cijeni tom bi prodajom dobili 211.350 eura, odnosno 1.6 milijuna kuna. Ponavljam, radi se o početnoj cijeni, kazao je Korona na jučerašnjem kolegiju Gradonačelnika.

Treba to aktivirati, ustvrdio je gradonačelnik Branko Dukić, jer svaki novac će se uložiti za rast Grada.