ZADAR- Za obnovu i uređenje Providurova palača i Bedema, Gradu Zadru je  na njegov udio od 15 posto u travnju odobreno 56.492 181,60 kuna iz EU fondova, koji će se početi trošiti tek dogodine.

Prema informacijama koje smo dobili iz Odjela za EU fondove, izvjesno je kako će se prvo otvoriti gradilište na Muraju, a potom će se raditi na drugoj fazi projekta zvanog Muzej dviju palača. Nakon obnove Kneževe palače, bit će to veliki zahvat na većoj Providurovoj palači koja nije stradala u granatiranju ali je u trošnom stanju.
Prije generalnog uređenja i opremanja unutrašnjosti Kneževa palača je bila statički sređena, s izmijenjenim krovom i uređenim fasadama, u što je poslije rata utrošeno 10-tak milijuna kuna.
Za obnovu Providurovu palaču do Medulićeve ulice, površine 5500 metara četvornih, treba izraditi izmjene projektne dokumentacije koja je izrađena kao cjelovito rješenje. Međutim, za kompletnu obnovu trebalo bi 10 milijuna eura, a Grad je dobio samo pet, kao i za Kneževu i zbog toga je taj veliki zahvat podijeljen na tri faze.

- Natječaj za preprojektiranje je pripremljen i bit će objavljen idućeg tjedna, najavio je pročelnik Šime Erlić. Cijelo ljeto se u tom odjelu radilo na pripremi natječajnog zadatka. Procjena vrijednost posla je za sada 800 tisuća kuna, a čeka se suglasnost Komore za natječaj koji će biti otvorenog tipa po principu javne nabave.

Morat će se mijenjati kompletna dokumentacija, idejni, izvedbeni, glavni projekt i projekti instalacija. Nositelj izrade projekta za cijeli kompleks bili su arhitekti Iva Letilović i Igor Pedišić. Sad se sve treba preprojektirati kako bi se mogla izraditi jedna funkcionalan cjelina u većem dijelu Providurove. Ona će isto tako biti povezan zmijolikim tunelom iz njihovog projekta s Kneževom palačom kao cjelina.
Zbog svega toga, teško da bi natječaj za izvođača radova na Providurovoj palači mogao biti objavljen prije polovice iduće godine.

Ovisno o tome kad će se dobiti suglasnost konzervatora, projekt uređenje bedema, za koji je arhitekt Bogdan Marov predao izmjene glavnog projekta, dobit će lokacijsku dozvolu. U odjelu za EU fondove očekuje se do kraja godina i natječaj za izbor izvođača radova na uređenju zadarske šetnice s prostorom za nove sadržaje