U Zadarskoj županiji danas je održana 4. sjednica Partnerskog vijeća koje, je osnovano u svrhu izrade i praćenja provedbe Županijske razvojne strategije.

- Ova naša današnja sjednica ujedno je i posljednja u procesu izrade Županijske razvojne strategije do 2020. godine. Nakon današnjeg predstavljanja tijeka njene izrade, Županijska razvojna strategija bit će upućena prema Županijskoj skupštini na usvajanje, rekao je uvodno župan Božidar Longin

Županijska razvojna strategija, sa svim dodacima, završena je krajem 2016. godine.

- No s obzirom na nužnost izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš, a čiji je proces izrade trajao skoro dvije godine, tek sada je novu Županijsku razvojnu strategiju kao cjeloviti dokument moguće dati na usvajanje, rekao je župan Longin.

Zadarska je županija prva županija koja Županijsku razvojnu strategiju kao cjeloviti strateški dokument, zajedno sa Strateškom studijom o utjecaju na okoliš, upućuje na usvajanje. Njome  su definirani strateški ciljevi usklađeni s razvojnim prioritetima navedenim u temeljnom strateškom dokumentu Europske unije Europa 2020.

Vizija Zadarske županije u programskom razdoblju uključuje razvoj konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama; promicanje zelenijeg, konkurentnijeg gospodarstva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti, uz rezultat ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Na današnjoj sjednici Partnerskog vijeća cjeloviti dokument Županijske razvojne strategije Zadarske županije za razdoblje do 2020. dobio je pozitivno mišljenje, čime su se stekli uvjeti da se dokument preda na usvajanje Županijskoj skupštini.