Temeljem odluke župana Božidara Longina o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane poplavama, iz gradske uprave pozivaju građane i pravne osobe da predaju ispunjene obrasce za prijavu štete od elementarne nepogode u ured Grada Zadra.

- Što se tiče štete u zgradama Grada Zadra, procjene su kako je šteta oko 20 milijuna kuna, a to su samo naše javne ustanove" izjavio je gradonačelnik Branko Dukić.

Obrazac koji se može skinuti na stranici Grada Zadra predaje se  u prizemlju Gradske vijećnice, soba br. 4 na Narodnom trgu.

Ured će raditi  od 8 do 20 sati svakog dana, uključivši subotu i nedjelju.

Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, 8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Kontakt telefoni ureda: 208-077 i 208-128.

UPUTE:

 

1. Štete se prijavljuju gradovima i općinama prema mjestu prebivališta oštećenika ili u gradu /općini gdje je šteta nastala ako je različito od prebivališta oštećenika

2. Štete se prijavljuju u roku od 8 dana od proglašenja elementarne nepogode

3 .Štete se prijavljuju na posebnom obrascu EN-P koji se može dobiti u općini/gradu. Uz obrazac EN-P potrebno je priložiti dokumente o vlasništvu ili korištenju na imovini pogođenoj nepogodom. Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

4. Za štete na poljoprivrednim površinama treba znati prilikom prijave broj kat.čestice kao i njezinu površinu.

PRAVNE OSOBE:

1. Pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen) dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi Rješenje o imenovanju.

2. Šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.

3. Šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.

4. Štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu EN-P. Prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.