Prekršajni sud u Zadru odbacio je optužbu protiv tvrtke Adria Zadar 1, Nevenka Badurine i Jadranka Lisice za ozljedu na radu radnice M. B., budući da su od dana kad je prekršaj počinjen (27. 6. 2013.) protekle četiri godine te je nastupila apsolutna zastara prekršajnog progona.

Protiv navedenih okrivljenika podnesena je optužba da 2013. godine nisu odmah po nastanku događaja kada se dogodila teža ozljeda radnice izvijestili inspekciju rada o težoj ozljedi na radu, niti su u daljnjem roku od 48 sati od nastanka događaja, dostavili inspekciji rada propisno pisano izvješće o težoj ozljedi na radu. Prema optužnici, stavili su u uporabu stroj za automatsko zatvaranje konzervi koji nije bio u ispravnom stanju, pa prilikom podizanja transparentnih vratašca sa strane stroja nije došlo do trenutnog aktiviranja sigurnosnih naprava na stroju i prestanka rada stroja. Pritom ni radnica koja je obavljala poslove riboprerađivača nije bila osposobljena za rad na siguran način, pisdalo je u optužnici koju je podnio Državni inspektorat.

- Pred ovim sudom vodio prekršajni postupak, u više navrata upućivana je zamolnica Prekršajnom sudu u Pagu za saslušanjem okrivljenika Nevena Badurine ali se zamolnica vraćala neudovoljena, napisala je u presudi sutkinja Teodora Projić-Škovrlj.