Ministri Butković i Ćorić jutros su sudjelovali na radnom sastanku sa županom Zadarske županije Božidarom Longinom i gradonačelnikom Grada Zadra Brankom Dukićem. Razgovarali su o nastalim štetama izazvanim nevremenom koje su pogodile Zadar i Zadarsku županiju te mogućnostima za sanaciju štete.

Tijekom današnjeg dana obići će državnu cestu DC 8 Zadar - Ričine (most), pročistač otpadnih voda u Zadru, cestu Poljica Brig-Nin (Miljašić jaruga) te grad Nin.