Zadarska županija objavila je Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2017. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Županija je za ovu namjenu osigurala 150 tisuća kuna, a maksimalan iznos potpore koji se može dodijeliti udruzi iznosi 20 tisuća kuna. 

Rok za podnošenje prijava je 31. listopada. Uvjete natječaja potražite na linku