FINA je objavila pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju na dan 30. lipnja 2017. godine. 

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi je bilo 325 009 građana, a ukupan dug građana iznosio je 42,18 milijarde kuna. 

Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 202 359 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62%), dok je žena 122 650 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38%). Od 42,18 milijardi duga na muškarce se odnosi 30,85 milijardi kuna (udio 73%), a na žene preostalih 11,32 milijardi kuna (udio 27%).

Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani - muškarci u Zadarskoj županiji (82%), dok Zadranke zauzimaju 18 % udjela u dugu. U Zadarskoj županiji ukupno je 11 970 dužnika s dugom u iznosu 1 672 034 031 kuna. Od toga, dakle, 1 374 625 538 kuna duguju muškarci, njih 7 714.