Na temelju odluke ravnatelja dr. Željka Čuline od 8. rujna i odobrenog Plana specijalizacija Ministarstva zdravlja, Opća bolnica Zadar objavila je natječaj za prijem 9 specijalizanta iz 7 područja medicinskog djelovanja.

Po jedan liječnik traži se za sljedeće specijalizacije: klinička farmakologija s toksikologijom, otorinolaringologija, klinička radiologija, pedijatrija, vaskularna kirurgija te ginekologija i opstetricija. Najviše mladih doktora, njih troje, traži se za hitnu medicinu, relativno novu granu specijalizacije koja se na prijašnjim natječajima pokazala neatraktivnom.

Osim objave natječaja za specijalizacije, zadarska bolnica u petak je ponovila oglase za prijem pedijatra i ginekologa, radna mjesta za koja se, na natječaju objavljenom 9. kolovoza, nitko nije javio. Odjel pedijatrije, u kojoj je inače zabilježen deficit liječnika, nedavno je napustila dr. Nataša Skitarelić koja se zaposlila na Sveučilištu u Zadru, dok je Odjel ginekologije prelaskom u politiku napustio njezin dotadašnji voditelj, a danas zadarski gradonačelnik Branko Dukić. Odlukom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dukić svojim bivšim kolegama može pomagati 180 sati godišnje.

Opća bolnica traži i dvojicu fizioterapeuta. Oni se pak primaju na određeno vrijeme. Rok za podnošenje prijava na sve navedene natječaje je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.