Zbog predviđenog skorog početka radova na velikim infrastrukturnim zahvatima na više ključnih gradskih prometnica ove jeseni, Grad Zadar je odlučio izdvojiti dodatna sredstva i financirati produženi angažman 10 pripadnika prometne jedinice mladeži.

Oni će regulirati promet na ključnim lokacijama u blizini zahvata na prometnicama i koordinirati privemenu prometnu regulaciju kako bi se minimalizirale prometne gužve i zastoji, a počet će s radom početkom listopada.