Trgovački sud u Zadru, po sucu Tomislavu Jurlini, sazvao je peti krug javne dražbe za prodaju nekretnina stečajnog dužnika Bagat Precizna mehanika d.d.

Riječ je o parkiralištu u Ulici Nikole Tesle površine 1096 metara kvadratnih. Utvrđena vrijednost zemljišta iznosi 139 000 eura (oko milijun kuna), a početna cijena nekretnine na petoj dražbi pala je na 83 400 eura. Ročište za prodaju održat će se u zgradi suda 13. listopada s početkom u 10 sati.

U stečajnom postupku nad nekad uspješnom zadarskom tvornicom, po odluci skupštine vjerovnika donesenoj još 20. ožujka 2008., odlučeno je da se imovina proda na usmenoj javnoj dražbi. No, s obzirom da je nekretnina bila predmet spora koji je okončan tek po zaključenju stečajnog postupka, tek su se naknadno stekli uvjeti za njeno unovčenje.