Nakon Silbe prošlog tjedna, jučer je Županijski centar 112  u 18:37 sati  primio dojava o pronalasku uginulog dupina. O događaju je obaviještena Veterinarska ustanova Zadar i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Naknadnim pozivom, ŽC 112 Zadar saznao je da će se zbrinjavanje obaviti tijekom 4. rujna, od strane Veterinarskog fakulteta Zagreb ili Veterinarskog zavoda u Rijeci.