Od 1. rujna 2017. svi novi modeli automobila morat će proći novo i pouzdanije ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje (stvarne emisije tijekom vožnje - RDE) i poboljšano laboratorijsko ispitivanje (Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila - WLTP) prije no što budu smjeli prometovati europskim cestama.

Komisija ujedno pozorno prati mjere koje države članice poduzimaju u pogledu onečišćujućih automobila koji su već u prometu.

Nakon što se u rujnu 2015. otkrilo da je grupa Volkswagen upotrebljavala prilagođen softver kako bi zaobišla emisijske standarde za neke tvari koje onečišćuju zrak, Komisija je pozvala sve države članice, budući da su one odgovorne za nadzor tržišta i provedbu homologacijskih propisa, da na svojem državnom području provedu potrebne provjere stvarnih razina emisija iz vozila i da osiguraju poštovanje prava EU-a. Komisija je, kako bi podržala te aktivnosti, razvila zajedničku ispitnu metodologiju za pronalaženje poremećajnih uređaja kojima se preinačuju rezultati laboratorijskih ispitivanja. Tom će se metodologijom osigurati i da rezultati nacionalnih provjera budu dosljedni. Objavila je i obavijest sa smjernicama namijenjenima da pomognu državama članicama u procjeni upotrebljavaju li proizvođači automobila poremećajne uređaje ili druge strategije zbog kojih vozila izvan ispitivanja emitiraju veće razine emisija te u analizi jesu li ti uređaji odnosno strategije tehnički opravdani.

Komisija je u prosincu 2016. i svibnju 2017. pokrenula postupke zbog povrede protiv osam država članica zbog kršenja zakonodavstva EU-a o homologaciji i nastavlja pratiti primjenjuje li se zakonodavstvo EU-a u tom području na odgovarajući način.

Komisija će osigurati i poštovanje pravila tržišnog natjecanja te i dalje raditi u korist poštenog odnosa prema potrošačima.

Na kraju, Komisija neprekidno radi na tome da se propisi EU-a o kvaliteti zraka primjenjuju i pri tome se služi pokretanjem postupaka zbog povrede propisa protiv 16 država članica koje su prekoračile granične vrijednosti NO2.

Više informacija možete pronaći na stranici EDIC Zadar.