ZADAR - Iako je od samog početka „nešto trulo u općini Vrsi", da parafraziramo Shakespearea, Ministarstvo uprave koje je nadležno za zakonsko provođenje općinske vlasti, za sada prima pritužbe i šalje upozorenja.
Na naše traženje da nam se očituju povodom bizarnosti u pokušaju uspostave općinske vlasti i donošenja Pravilnika koje daje mogućnost načelniku da sebe imenuje v.d. pročelnikom i da je kao takav objavio natječaj za pročelnika, dobili smo jučer poslijepodne informacije iz resornog ministarstva.

- Ministarstvo uprave zaprimilo je više predstavki općinskog načelnika Općine Vrsi, Luke Perinića, kao i predstavke bivše općinske načelnice Općine Vrsi, Sandre Vukić, te određenih službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi, kojima se ukazuje na određene nepravilnosti i nezakonitosti u radu (tijela i službenika) Općine Vrsi.

Povodom navedenih predstavki upravna inspekcija Ministarstva uprave poduzima radnje u okviru svoga djelokruga, sukladno odredbama Zakona o upravnoj inspekciji (razmatranje navoda sadržanih u predstavkama, traženje izvješća uz upozorenje na moguće nezakonitosti i nepravilnosti) te će o utvrđenom, a slijedom toga i poduzetom, obavijestiti podnositelje predstavk., Nakon toga, ako ocijeni potrebnim, provesti i neposredni inspekcijski nadzor u Općini Vrsi, najavili su iz Ministarstva uprave.