Akcija mladih kao i do sada sa posebnom pažnjom prati događanja oko teretne luke Gaženica, osobito za, 31. kolovoza zakazanu skupštinu dioničara tvrtke Luka,  ističe se u uvodu priopćenja za javnost gradske vijećnice Marjane Botić, kojeg prenosimo u cijelosti:

Smatramo da Zadar pored putničkog treba i mora razvijati i teretni promet, pa nas zabrinjava izostavljanje Zadra kao strateški važne teretne luke u prošlog tjedna donesenoj Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. od strane HDZ-ove Vlade!!! Je li je to nastavak politike HDZ ovske i drugih Vlada jednako, koje su gašenjem teretnog željezničkog poslovanja sa Zadrom najavile marginaliziranje Zadra kao lučkog središta?

Akcija mladih smatra da Zadar mora osim turističkog imati i drugi proizvodno gospodarski pravac razvoja, naglašavajući da je Zadar prije Domovinskog rata bio drugo industrijsko središte bivše države sa 20 000 radnih mjesta, od kojih mnoga u proizvodnoj djelatnosti i da mu to nije ništa smetalo u razvoju turizma.

Turizam, prometna (ne)povezanost i prateće gospodarstvo ionako se u Zadru nažalost odvija stihijski, bez određenja HDZ ove lokalne i županijske vlasti u kojim segmentima vide pravce strateškog razvitka Zadra, uz ponavljamo dugoročno neodrživ stihijski pritisak turizma na naš grad. Akcija mladih poziva na razvitak Zadra i okolice u skladu sa komunalnim i prometnim kapacitetima kako bi sačuvali sve naše prednosti i vrijednosti.

Akcija mladih opetovano upozorava da je ovakvo vodstvo Grada i njegova gospodarstva dovelo Zadar sa okolicom do nezavidnog rekordera po iseljavanju stanovništva. Mogućnosti investiranja paradoksalno su bitno smanjene za većinu mogućih ulagača koji ukoliko nisu tijesno povezani sa stvorenom političko-klijentelističkom klikom nemaju mogućnost u ravnopravnog sudjelovanja u tržišnoj utakmici.

Problemi takvog netrasparentnog i lošeg gospodarenja zadesili su teretnu luku u Gaženici gdje se kada se uz raznovrsne makinacije dionicama Luke, (pre)velika nikad istražena ulaganja milijuna kuna i naposljetku nelegalnim produživanjem prvenstvene koncesije najvrjedniji segment teretne luke predan u ruke netransparentnom, suspektno kriminalnom vlasništvu. Akcija mladih je u zadnjih pet godina više puta na Županijskim skupštinama i u javnosti upozoravala da takvo ponašanje politike uništava razvojne mogućnosti Zadra kao gospodarskog, a sa tim povezanog i prometno-pomorskog središta Jadrana, čiji se teretni segment ponavljamo mora razvijati u suglasju sa ostalim, a posebno turističkim planovima Zadra i okolice.

Pozivamo stoga lokalni HDZ neka se očituje o marginaliziranju luke Gaženica od strane njihove središnje vlasti, ta sa tim povezanim nepostojanjem jasnih strateških željezničkih pravaca za Zadar (AM zastupa licki, a ne unski pravac za koji sumnjamo da ga protezira regionalna hdzova vlast). Gospodarski razvitak Zadra treba biti uuravnotežen, baziran kako na turizmu, tako i na povoljnom prometnom smještaju i dugoj tradiciji proizvodnje i poljoprivrede koja zahtjeva teretni segmet u tako velikoj, ali nažalost nedovoljno iskoršstenoj investiciji kakva je Gaženica.