Nakon što se od školske 2015./2016. godine primjenjuju odredbe Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, po kojima su neopravdani izostanci razlog kazni, odnosno izricanja mjera učeniku, a u najgorem mogućem slučaju rezultat može biti i isključenje iz škole, rezultati primjene novih odredbi već su vidljivi - broj neopravdanih sati učenika najmanji je u posljednjih pet godina, što je ujedno i smanjilo broj izrečenih pedagoških mjera učenicima, piše Večernji list.

Najviše je srednjoškolaca tako kažnjeno opomenom, ukor ih je dobilo njih 10.825, a dvoje je srednjoškolaca kažnjeno mjerom preseljenja u drugu školu - manje nego ranijih godina, a 16 njih moralo se preseliti u novu školu zbog svojega neodgovornog ponašanja za vrijeme nastave.

Promatrano po županijama, najviše neopravdanih sati po učeniku imaju oni koji osnovne škole pohađaju u Međimurskoj županiji, a ništa bolji nisu ni učenici Virovitičko-podravske županije. Zadarska županija pak prednjači u broju neopravdanih sati po učeniku u srednjim školama - promatrano po ukupnom broju, u toj županiji svaki srednjoškolac ima devet neopravdanih sati, a na drugom mjestu su srednjoškolci Šibensko-kninske županije u kojoj svaki učenik ima osam neopravdanih sati. Slijede ih učenici Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Ništa bolji nisu ni srednjoškolci iz Zagreba - prema njihovim neopravdanim satima, ispada kako je svaki učenik s nastave u školskoj godini neopravdano izostao pet školskih sati.