Jedina svijetla točka današnje borbe s požarima bila je brza akcija između Kožina i Dikla, kada je nekoliko kanadera i Air tractora brzom i točnom intervencijom onemogućilo širenje šumskog požara.

Tamni stup dima prvo je razrijeđen, a potom je i potpuno nestao, no tih pola sata među mještanima je vladala strepnja jer bi bez kvalitetne intzervencije požar brzo stigao do obiteljskih kuća. Dramatičnu akciju ovjekovječio je zadarski fotograf Fabio Šimićev.