Od ove akademske godine (2017./18.) Sveučilište u Zadru kreće s izvođenjem novog preddiplomskog izvanrednog stručnog studija pod nazivom Informacijske tehnologije. Studij koji će se izvoditi u suradnji s Tehničkim Veleučilištem u Zagrebu, te uz potporu lokalnih IT tvrtki, pružat će širok spektar općih IT znanja i vještina te omogućiti usmjeravanje prema području razvoja i upravljanja bazama podataka, upravljanja i administriranja računalnih mreža, izrade multimedije i razvoja mrežnih sjedišta. U prvom krugu upisan je 21 student, a za upis u drugom (jesenskom) upisnom roku ostalo je još 29 slobodnih mjesta. Upisi se provode na temelju rezultata razredbenog postupka na kojem se provjerava znanje iz relevantnih predmeta. 

Posljednje godine globalno su obilježene ekonomskom krizom i stagnacijom u većini sektora, ali ne i u području IT-a, koji bilježi sjajne rezultate i žudi za kompetentnom radnom snagom. Brojne globalne i nacionalne analize i izvješća ukazuju na deficit broja visokoobrazovanih u širem STEM području (Science, Technology, Engineering and Mathematics), što ukazuje na rastuće potrebe za različitim profilima IT stručnjaka.

- Program studija pripremali smo imajući u vidu interes studenata za jačanjem obrazovanja u području informacijskih sustava i tehnologija, te mišljenja predstavnika tvrtki iz IT područja o potrebi za stručnjacima čije kompetencije jamče sposobnost primjene informacijskih tehnologija u različitim okruženjima, javnom i privatnom sektoru, u skladu s različitim i višestrukim korisničkim potrebama. Održali smo više plodonosnih sastanaka i uz podršku Uprava Sveučilišta, na čelu s rektoricom Dijanom Vican, oformili ovaj studij, kaže jedan od pokretača studijskoga programa doc. dr. sc. Franjo Pehar s Odjela za informacijske znanosti, koji je s voditeljicom studija doc. dr sc. Ljiljanom Zekanović Koronom, dr. sc. Antom Panjkotom i doc. dr sc Dinom Županovićem pratio je razvoj programa od ideje do konačne realizacije.

Inicijativa za pokretanje stručnog studija informacijskih tehnologija došla je izravno „s terena", od predstavnika zadarskih IT tvrtki koje već duže vrijeme javno govore o izrazitoj potrebi za studijskim programima koji bi zainteresirane i motivirane pojedince pripremali za rad u stalnom rastućem IT sektoru.

- Studij će studentima omogućiti da ostvare karijeru u donedavno "egzotičnim" zanimanjima poput arhitekta računalnih mreža, računalnih programera, analitičara računalnih sustava, administratora baza podataka, analitičara informacijske sigurnosti, informacijskih arhitekata, dizajnera korisničkog iskustva (UX), programera mrežnih sjedišta i mnogim drugima. Gotovo svaka tvrtka ili ustanova danas treba tim kompetentnih stručnjaka zaduženih za stalno funkcioniranje i razvoj postojećih, na računalu zasnovanih, poslovnih sustava i rješenja. Studij informacijskih tehnologija priprema studente za ulazak u gotovo svaku industrijsku granu, od financijskih i bankarskih usluga, industriju zabave, državne i javne uprave, bolnica i zdravstva, proizvodnje, prodaje i dr., ističe Pehar.

Za partnera u izradi i izvedbi studijskoga programa odabrano je Tehničko veleučilište u Zagrebu, ustanova s dugogodišnjom tradicijom i iskustvom obrazovanja i osposobljavanja mladih ljudi u području tehničkih djelatnosti. Nastavnički i suradnički kadar čine priznati stručnjaci iz različitih gospodarskih grana koji su se dokazali u inovativnom korištenju različitih strategija učenja i poučavanja temeljenih na primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi. 

- Od naših završenih studenata očekujemo globalnu kompetitivnost i sposobnost prepoznavanja i tumačenja aktualnih pitanja struke, ali i društva u cjelini. Na studiju će se poticati programerska višejezičnost, aktivno poznavanje većeg broja programskih jezika i razvojnih okruženja. Naši studenti će, među ostalim, biti sposobni razviti nova, suvremena softverska rješenja ili unaprijediti postojeća. Današnji IT projekti u pravilu podrazumijevaju interdisciplinarni timski rad i suradnju sa stručnjacima različite strukovne i disciplinarne provenijencije. Stoga ih tijekom studija planiramo upoznati s različitim inovativnim oblicima i strategijama učinkovitog timskog rada, npr. različitim oblicima tzv. agilnog planiranja, vođenja i razvoja softverskih projekata i rješenja. 

Osnivanjem IT-studija Sveučilište u Zadru napravilo je novi iskorak u STEM područje, što je u skladu i s donesenom Strategijom Sveučilišta. Na brojnim odjelima već godinama se izvode studijski programi koji zapošljavaju kritičnu masu znanstvenika i nastavnika čija su područja znanstvenog i nastavnog interesa usko povezano s različitim IT temama i problemima, pa su tako u pripremi elaborata o zajedničkom jednopredmetnom preddiplomskom stručnom studiju Informacijske tehnologije sudjelovali stručnjaci s Odjela za ekonomiju, Odjela za informacijske znanosti, Odjela za pomorstvo i Odjela za turizam i komunikacijske znanosti.