Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2016., prema kojem je najviše liječenih ovisnika prošle godine bilo u Istarskoj županiji, najmlađa osoba koja je eksperimentirala s psihoaktivnim drogama imala je 13, a najstariji evidentirani ovisnik čak 84 godine.

Za cijelu je Hrvatsku stopa liječenih ovisnika o drogama iznosi 246,5 (246,6 osoba na 100.000 stanovnika u dobi od 15. do 64. godine). Čak sedam županija ima višu stopu ovisnika od hrvatskog prosjeka, u čemu prednjači Istarska županija (512), a odmah iza nje je Zadarska sa stopom 478,3. Situacija je slična i s brojem ovisnika liječenih o opijatima kojih je najviše u Zadarskoj županiji (466,6).

Prošle godine na području Zadarske županije liječila su se 534 ovisnika, od čega 521¸ovisnik o opijatima. Prvi put je liječeno 15 ovisnika (10 ovisnika o opijatima), što pokazuje da se radi o starim korisnicima, koji se ne uspijevaju u potpunosti socijalizirati u društvu i izaći iz pakla ovisnosti. Većina ovisnika liječi se izvanbolnički pa je tako u zadarskoj Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti liječeno 499 ovisnika.

Među heroinskim ovisnicima gotovo je pet puta više muškaraca nego žena, a populacija ovisna o opijatima sve više stari. U Hrvatskoj se od ovisnosti o kokainu prošle godine liječilo 984 osobe, od ovisnosti o sedativima 124, od stimulativnih sredstava 778 osoba, a a od ovisnosti o kanabinoidima 1402 osobe. U HZJZ-u ističu da kanabis u današnje vrijeme nije onaj kanabis kakav je nekada bio te da sadašnje uzgojene vrste sadrže nekoliko puta više aktivnih tvari. Naime, među novim psihoaktivnim drogama koje su se pojavile na međunarodnom tržištu vrlo su prisutni sintetski kanabinoidi. Korisnici uglavnom niti ne znaju što su uzeli, niti kako će djelovati.