ZADAR- Vlasnici parcela koje se nalaze oko i na samoj deponiji u Diklu pozvani su u ponedjeljak na uvid u projekt sanacija odlagališta otpada, površine 318.800 četvornih metara.

U lipnju ove godine na deponiji je bio očevid kojim su nadležne službe provjeravale stanje na terenu u skladu s idejnim projektom.
Nakon izdavanja lokacijske dozvole na adresu Grada Zadra, nadležni će rješavati  imovinsko - pravne odnose za deponiju čiji će sanacija početi onda kada se izgradi Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim. Do tada treba završiti projektnu dokumentaciju i s potrebnim dozvolama aplicirati na novac iz EU fondova.
Uvid u spis predmeta obavit će se 14. kolovoza u 9 sati u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, iznad trgovine Konzuma na Gradskoj tržnici