ZADAR - Gradskim vijećnicima danas će biti predloženo da od 1.1 milijun kuna prikupljene spomeničke rente u 2017. godini, čak 1 050 000 kuna ide za Kneževu palaču čija je obnova završena krajem prošle godine.
Takav prijedlog dolazi od Odjela za kulturu i sport, koji je nadležan za raspoređivanje spomeničke rente. Nju plaćaju korisnici povijesne jezgre, tvrtke i obrtnici a namijenjena je održavanju te jezgre.
Milijun kuna za Kneževu palaču, za koju su dobiveni milijuni iz EU fonda, udio je Grada Zadra u ukupnoj investiciji, doznajemo u Odjelu za EU fondove koji će upravljati tim novcem. U što je on konkretno potrošen ili će tek biti, pitanje je nadležnima za gradske vijećnike.
U svakom slučaju, preostalih 50 tisuća kuna, namijenjen je građevinskoj sanaciji stare uljare na Premudi, zvane Kumunjski magazin.