ZADAR - Preustrojem gradske uprave, Grad Zadar će ostati bez dvoje pročelnika odjela, ali će dobiti jednog novog pročelnika. 

Uz Ured Grada, stvara se i Ured Gradonačelnika kojeg je bilo i u mandatima bivših gradonačelnika. Za  posljednjeg mandata gradonačelnika Božidara Kalmete taj ured postao je dio Ureda Grada. U Gradskom proračunu u sklopu Ureda Grada, Ured Gradonačelnika imao je svoj program koji se zasebno financirao. Sada će to biti samostalni Ured za koji će natječajem izabrati pročelnika.

U obnovljeni Ured Gradonačelnika prelazi služba za informiranje, protokol, promidžbu, međunarodnu suradnju - svi oni kojima je do sada pročelnica bila Mirjana Zubčić.     
Sve će se to konkretnije znati kada se napravi nova sistematizacija. Tada će se znati hoće li pročelnik budućeg mega odjela, koji će nastati spajanjem graditeljstva i provedbe dokumenata u graditeljstvu, dobiti još jednog zamjenika.

Odluka o preustroju, koju je predložio gradonačelnike Branko Dukić, zajedno sa sistematizacijom, tek će pokazati hoće li gradska uprava biti stručan i efikasan servis građanima. Njegov prethodnik, Božidar Kalmeta također je radio preustroj u kojem mu je najbolji potez bio osnivanje Odjela za EU fondove. Broj zaposlenih u gradskoj upravi i tzv. racionalizacije na koje se političari vole pozivati, manje su važni ako su oni korisni i vrijedni.